Over ons

Platteland Anders is ontstaan vanuit het project Kunst op het Platteland 2005.

Dit project, gestuurd en gefinancierd vanuit de overheid, heeft in Scherpenzeel een aantal mensen bij elkaar gebracht die allen blijken te beschikken over een ruime dosis enthousiasme en creativiteit. Daarnaast draagt deze groep mensen het buitengebied een warm hart toe.

In 2006 komt vanuit de gemeente de vraag of hetzelfde groepje bereid is iets op touw te zetten waardoor het buitengebied in de aandacht blijft.

Daar is positief op gereageerd en zo is de werkgroep Platteland Anders ontstaan.

Sindsdien verzorgen wij jaarlijks een wandel- en fietsroute in en rondom Scherpenzeel. Van eind mei tot en met de herfstvakantie staan langs deze route allerlei creatieve objecten, die ieder jaar een nieuw thema uitbeelden. Deze objecten worden gemaakt door 10 tot 15 zeer enthousiaste personen uit Scherpenzeel. Zij komen gedurende een groot deel van het jaar één middag per week  bij elkaar in onze werkplaats om alle creatieve ideeën uit te werken.
Om de 2 jaar wordt groep 6 van de vier basisscholen gevraagd een bijdrage te leveren, dat past binnen het thema van het betreffende jaar. Dat levert iedere keer 4 mooie kunstwerken op.
Platteland Anders onderhoudt ook goede banden met het landgoed Scherpenzeel. 

De werkgroep bestaat op dit moment uit de volgende personen. Anneke Harthoorn, Trudie Trip, Gerard Tessels, Thea van den Bosch, Dick van Setten en Elly van der Grift.  Ieder heeft zo zijn eigen taak en bezigheden en omdat we allemaal datgene kunnen doen waar we goed in zijn of wat we het leukste vinden, draait de werkgroep als een ge-oliede machine. Alleen daardoor zijn wij (in nauwe samenwerking met de groep creatieve vrijwilligers) in staat om ieder jaar weer een compleet project neer te zetten.
Dick Geurts houden we in dankbare herinnering.

Naast de hierboven genoemde kunstroute zijn er nog een aantal andere activiteiten ontwikkeld. U vindt ze beschreven onder ‘Nieuws’.

Financieel is er ondersteuning vanuit de gemeente Scherpenzeel.